ประกาศรับสมัครงาน

ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อโควิด19 ก่อนเข้าทำงาน วันที่ลงประกาศ[12-10-2021]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างรายวันตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล วันที่ลงประกาศ[28-09-2021]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างรายวันตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู วันที่ลงประกาศ[23-09-2021]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างรายวันตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล. วันที่ลงประกาศ[14-09-2021]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่่วไป ,นักทรัพยากรบุคคล , นักประชาสัมพันธ์, นายช่างเทคนิค, ผู้ช่วพยาบาล วันที่ลงประกาศ[13-09-2021]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างรายวันตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล วันที่ลงประกาศ[06-09-2021]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลหาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา วันที่ลงประกาศ[23-08-2021]
ประกาศรับสมัครตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ วันที่ลงประกาศ[10-08-2021]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการ วันที่ลงประกาศ[03-08-2021]
แก้ไขรายชื่อ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 วันที่ลงประกาศ[22-07-2021]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 วันที่ลงประกาศ[20-07-2021]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วันที่ลงประกาศ[05-07-2021]
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อตั้งแต่งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษของโรงพยาบาลหาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา วันที่ลงประกาศ[28-06-2021]
ประกาศรับย้ายข้าราชการ วันที่ลงประกาศ[16-06-2021]
ประกาศรับสมัครเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ วันที่ลงประกาศ[14-06-2021]
ประกาศรับสมัครให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1 วันที่ลงประกาศ[21-05-2021]
ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ วันที่ลงประกาศ[07-05-2021]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ วันที่ลงประกาศ[06-05-2021]
รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ วันที่ลงประกาศ[15-01-2021]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ วันที่ลงประกาศ[30-12-2020]
รับย้าย/โอนข้าราชการ วันที่ลงประกาศ[02-11-2020]
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) วันที่ลงประกาศ[26-10-2020]
รับย้าย/โอนข้าราชการ วันที่ลงประกาศ[12-10-2020]
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ระดับปฏิบัติการ วันที่ลงประกาศ[27-08-2020]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ วันที่ลงประกาศ[24-08-2020]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ วันที่ลงประกาศ[14-08-2020]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ วันที่ลงประกาศ[03-08-2020]
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกฯตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ วันที่ลงประกาศ[15-07-2020]
รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วันที่ลงประกาศ[29-06-2020]
ประกาศรับย้ายตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ วันที่ลงประกาศ[29-06-2020]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ วันที่ลงประกาศ[05-06-2020]
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข วันที่ลงประกาศ[23-01-2020]
ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด วันที่ลงประกาศ[23-01-2020]
รับย้าย/โอนข้าราชการ วันที่ลงประกาศ[20-01-2020]
รับสมัครคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ระดับชำนาญการพิเศษ วันที่ลงประกาศ[08-01-2020]
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด) วันที่ลงประกาศ[26-11-2019]