1.แพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีการศึกษา2563 และรับสมัครแพทย์รับโควต้าต้นสังกัดรอบนโยบายพิเศษ

2.แพทย์ประจำบ้าน(แผน ก)2562 รอบที่1

3.แพทย์ประจำบ้านราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

http://www.icpird.in.th/resident/