หากคุณต้องการแสดงผลของวันที่ผ่านมา คลิ๊กที่นี้

 

แบบรายงานความพร้อมศูนย์ประสานระบบส่งต่อเครือข่ายบริการที่ 12 ประจำวันที่ 02-06-2020

No.
โรงพยาบาล
เวลา
แพทย์
เด็ก
ผู้ใหญ่
Incubator
เตียง
ผู้รายงาน
1
หาดใหญ่
14:46
ครบ
2
10
2
PICU=3, NICU=2, ICUN=0, ICUM=0, CCU=0, MICU=0, RCU=0, ICUG=2
พรพิมล
2
สงขลา
15:40
ครบ
เด็กเล็ก เต็ม เด็กโต 4
12
เต็ม
ICU เต็ม NICU เต็ม PICU 4
กัณฐมณี
3
ปัตตานี
15:54
ืneuro medไม่มี
เด็กเล็ก1 เด็กโต3
24
5
เด็ก3 ผู้ใหญ่14
เรณู
4
ยะลา
16:48
ครบทุกแผนก
0
3
เต็ม
CCU ว่าง 1เตียง , PICU ว่าง 4 เตียง , MICU เตียงเต็ม ICUT เตียงเต็ม
สิกือรี