พิธีเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิดรุ่นที่3วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมนายแพทย์จำลอง บ่อเกิด โรงพยาบาลหาดใหญ่


DSC 0964

DSC 0976DSC 0983DSC 0990DSC 0995DSC 1001DSC 1007DSC 1014DSC 1022