เว็บ รพ.
 
Counter
Open Page : 081065
Today : 000008
Total : 017386
Start 20-05-2015
ประกาศขายทอดตลาด
ขายทอดตลาดวัสดุ ครุภัณฑ์ [วันที่ลงประกาศ : 17/10/2019]
ขายทอดตลาดวัสดุ [วันที่ลงประกาศ : 02/11/2018]
ขายทอดตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล [วันที่ลงประกาศ : 01/11/2018]
ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด [วันที่ลงประกาศ : 27/07/2018]
ขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 4 คัน [วันที่ลงประกาศ : 09/07/2018]
ขายทอดตลาดวัสดุหนังสือ [วันที่ลงประกาศ : 08/01/2018]
ขายทอดตลาดวัสดุหนังสือ [วันที่ลงประกาศ : 10/11/2017]
ขายเศษอาหารที่เหลือจากผู้ป่วย [วันที่ลงประกาศ : 21/03/2017]
ขายเศษอาหารที่เหลือจากผู้ป่วย [วันที่ลงประกาศ : 22/03/2016]
ขายทอดตลาดรถยนต์ [วันที่ลงประกาศ : 28/10/2015]
ขายทอดตลาดหนังสือ [วันที่ลงประกาศ : 21/09/2015]
ขายทอดตลาดกระเบื้องเก่า [วันที่ลงประกาศ : 01/04/2015]
ขายทอดตลาดลิฟต์ จำนวน 3 ตัว [วันที่ลงประกาศ : 17/03/2015]