เว็บ รพ.
 
Counter
Open Page : 062379
Today : 000010
Total : 014939
Start 20-05-2015
เฉพาะเจาะจง
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องส่องกล่องเสียงเพื่อช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจ ชนิดวีดีทัศน์ (Video Laryngoscope) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ เครื่อง [วันที่ลงประกาศ : 18/05/2020]