เว็บ รพ.
 
Counter
Open Page : 102697
Today : 000011
Total : 020293
Start 20-05-2015
Untitled Document
ข่าวประกวดราคา

ข่าวสอบราคา
dsf [วันที่ลงประกาศ : 10/04/2565]

ประกาศร่าง TOR
ข่าวการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวราคากลาง/ประกวดราคา/E-Auction 

ประกาศขายทอดตลาด

ประกวดราคา Electronic Bidding (E-Bidding)

ประกวดราคา Electronic Market (E-Market)
ประกวดราคา Electronic Market (E-Market)

เฉพาะเจาะจง

คัดเลือก

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง