กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร. 0-7427-3143