หน่วยศัลยกรรมทั่วไป

จันทร์

อ. ผดุงเกียรติ  ทิพย์มณี,อ. จิรัชย์  จิรธรรมโอภาส (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 )

อังคาร

อ.วิศรุต    จิรพงศกร

พุธ

อ. รุจ  ไพศาลศิลป์

พฤหัสบดี

อ. นฤเทพ หนูไชยแก้ว

ศุกร์ อ. เชิดชัย  ชโลธรสุทธิ

เสาร์

อ.ธีระชัย    ทรงเกียรติกวิน

 

หน่วยศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

พุธ (สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)

อ.บัญชา    ทิพย์ถิระพงศ์

ศุกร์

อ.พินิต    เชษฐานุกูล

 

หน่วยศัลยกรรมเด็ก

อาทิตย์

อ.ศิริมา    ลิ่วกิตติธรา