หน่วยศัลยกรรมทั่วไป

จันทร์

อ.จิรัชย์    จิรธรรมโอภาส

อังคาร

อ.วิศรุต    จิรพงศกร

พุธ

อ.วรารักษ์    วิจะสิกะ

พฤหัสบดี

อ.เชิดชัย    ชโลธรสุทธิ

เสาร์

อ.ธีระชัย    ทรงเกียรติกวิน

 

หน่วยศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

พุธ (สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)

อ.บัญชา    ทิพย์ถิระพงศ์

ศุกร์

อ.พินิต    เชษฐานุกูล

 

หน่วยศัลยกรรมเด็ก

อาทิตย์

อ.ศิริมา    ลิ่วกิตติธรา