ตารางแสดงการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก (นอกเวลาราชการ)

หน่วยศัลยกรรมทั่วไป

จันทร์

อ. ผดุงเกียรติ  ทิพย์มณี,อ. จิรัชย์  จิรธรรมโอภาส (สัปดาห์ที่ 2 และ 4 )

อังคาร

อ.วิศรุต    จิรพงศกร

พุธ

อ. รุจ  ไพศาลศิลป์

พฤหัสบดี

อ. นฤเทพ หนูไชยแก้ว

ศุกร์ อ. เชิดชัย  ชโลธรสุทธิ

เสาร์

อ.ธีระชัย    ทรงเกียรติกวิน

 

หน่วยศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

พุธ (สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)

อ.บัญชา    ทิพย์ถิระพงศ์

ศุกร์

อ.พินิต    เชษฐานุกูล

 

หน่วยศัลยกรรมเด็ก

อาทิตย์

อ.ศิริมา    ลิ่วกิตติธรา

ตารางแสดงการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก (ในเวลาราชการ)

จันทร์

อ.จิรัชย์ อ.ชรินทร อ.รุจ

อังคาร

อ.สมบูรณ์ อ.วิศรุต อ.ผดุงเกียรติ

พุธ

อ.อารยะ อ.กมเลส อ.รณยง

พฤหัสบดี

อ.ภควัต อ.บันลือ อ.นฤเทพ

ศุกร์

อ.ชูแสง อ.เชิดชัย อ.ธีระชัย

ตารางแสดงการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก MIS ชั้น6 ตึกผู้ป่วยใน (ในเวลาราชการ)

จันทร์

อ.อารยะ    ไข่มุกด์

อังคาร

อ.รณยง    ถมทอง

ศุกร์

อ.กมเลส    ประสิทธิ์วรากุล