ตารางแสดงการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก (นอกเวลาราชการ)

หน่วยศัลยกรรมทั่วไป

จันทร์

อ.จิรัชย์    จิรธรรมโอภาส

อังคาร

อ.วิศรุต    จิรพงศกร

พุธ

อ.วรารักษ์    วิจะสิกะ

พฤหัสบดี

อ.เชิดชัย    ชโลธรสุทธิ

เสาร์

อ.ธีระชัย    ทรงเกียรติกวิน

 

หน่วยศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

พุธ (สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)

อ.บัญชา    ทิพย์ถิระพงศ์

ศุกร์

อ.พินิต    เชษฐานุกูล

 

หน่วยศัลยกรรมเด็ก

อาทิตย์

อ.ศิริมา    ลิ่วกิตติธรา

ตารางแสดงการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก (ในเวลาราชการ)

จันทร์

อ.จิรัชย์ อ.ชรินทร อ.วรารักษ์

อังคาร

อ.สมบูรณ์ อ.กิตติกานต์ อ.วิศรุต

พุธ

อ.อารยะ อ.กมเลส อ.รณยง

พฤหัสบดี

อ.ภควัต อ.บันลือ

ศุกร์

อ.ชูแสง อ.เชิดชัย

ตารางแสดงการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก MIS ชั้น6 ตึกผู้ป่วยใน (ในเวลาราชการ)

จันทร์

อ.อารยะ    ไข่มุกด์

อังคาร

อ.รณยง    ถมทอง

ศุกร์

อ.กมเลส    ประสิทธิ์วรากุล