HATYAI HOSPITAL RUN2021

มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ ขอเชิญสมทบทุนและร่วมการแข่งขัน

เดิน-วิ่ง เพื่อศูนย์โรคหัวใจ #Run for Heart ครั้งที่18

วันที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 04.30 น.

ณ บริเวณอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

โรงพยาบาลหาดใหญ่ (ตรงข้ามที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่)

สมัคร

วัตถุประสงค์ของการจัดงานประจำปี 2564

   1. เพื่อจัดสร้างศูนย์โรคหัวใจแบบครบวงจร และจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่

   2. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับประชาชนทั่วไป ตามนโยบายโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ

   3. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กรและระหว่างหน่วยงานชุมชน

กำหนดจัดกิจกรรม

   วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564

   เวลา 04.30 – 09.30 น.

สถานที่จัดกิจกรรม

   ณ บริเวณอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่ (ตรงข้ามที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่)

กำหนดการปล่อยตัว-และจุดที่เปิดงาน

   บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่

   เวลา 04.30 น. อบอุ่นร่างกายก่อนการแข่งขัน

   เวลา 05.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่งฮาล์ฟมาราธอน (21 ก.ม.)

พิธีเปิดงาน

   เวลา 06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน (10.5 ก.ม.)

   เวลา 06.15 น. ปล่อยตัวนักวิ่งฟันรัน (4 ก.ม.)

ช่วงเวลาการรับสมัคร

    วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

    หรือ ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบเต็มจำนวน

ช่องทางการรับสมัคร

   สมัครออนไลน์ www.hatyaihospital.go.th/run2021

   สมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ

   รับสมัครนอกสถานที่ ติดตามได้ทาง เฟสบุค เดิน-วิ่งโรงพยาบาลหาดใหญ่ Facebook : hatyai hospital run

ค่าสมัคร

   • วีไอพี 1,000 บาท (วิ่งได้ทุกประเภท) รับเสื้อโปโล และหมวก ที่ระลึก

   • ฮาล์ฟมาราธอน 600 บาท รับเสื้อยืด หรือเสื้อแขนกุด และเข้าเส้นชัยได้สำเร็จ ก่อนเวลาคัทออฟ จะได้รับเสื้อฟินิชเชอร์

   • มินิมาราธอน 400 บาท รับเสื้อยืด หรือเสื้อแขนกุด

   • ฟันรัน 350 บาท รับเสื้อยืด หรือเสื้อแขนกุด

ประเภทการแข่งขัน

Half Marathon 21 km

ชาย ( Male)(5 รุ่น)

หญิง ( Female)(4 รุ่น)

อายุต่ำกว่า 30  ปี

อายุต่ำกว่า 30ปี

อายุ 30 - 39  ปี

อายุ 30 - 39 ปี

อายุ 40 - 49 ปี

อายุ 40 - 49 ปี

อายุ 50 - 59 ปี

อายุ 50 ปีขึ้นไป

อายุ 60  ปี ขึ้นไป

 

 

   Mini Marathon 10.5 km

ชาย ( Male)

หญิง ( Female)

อายุต่ำกว่า 30  ปี

อายุต่ำกว่า 30  ปี

อายุ 30 - 34 ปี

อายุ 30 - 39 ปี

อายุ 35 - 39 ปี

อายุ 40 - 49 ปี

อายุ 40 - 44 ปี

อายุ 50 – 59 ปี

อายุ 45 - 49 ปี

อายุ 60 ปีขึ้นไป

อายุ 50 - 54 ปี

 

อายุ 55 - 59 ปี

 

อายุ 60 - 64 ปี

 

อายุ 65 ปี ขึ้นไป

 

 

  Fun Run 4 km

ชาย ( Male)

หญิง ( Female)

อายุต่ำกว่า 20  ปี

อายุต่ำกว่า 20  ปี

อายุ 20 – 29  ปี

อายุ 20 - 29 ปี

อายุ 30 – 39  ปี

อายุ 30 - 39 ปี

อายุ 40 – 49  ปี

อายุ 40 - 49 ปี

อายุ 50 ปีขึ้นไป

อายุ 50 ปี ขึ้นไป

 

รางวัล/ของที่ระลึก

   ผู้เข้าเส้นชัย ลำดับที่ 1-5 ของทุกกลุ่มอายุ ชาย/หญิง จะได้รับรางวัลเกียรติยศ

   ลำดับที่ 6-10 ของทุกกลุ่มอายุชาย/หญิง จะได้รับรางวัลที่ระลึก

   นักวิ่ง Half Marathon ที่เข้าเส้นชัยได้สำเร็จตามเวลาที่กำหนด (ก่อนเวลาคัทออฟ) จะได้รับเสื้อฟินิชเชอร์

  นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยทุกรุ่น ทุกประเภท จะได้รับเหรียญที่ระลึก

การรับเบอร์วิ่ง (บิบ) และเสื้อที่ระลึก

   รับด้วยตนเอง : ตามวันเวลาที่กำหนด โดยแสดงสำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร และหลักฐานที่แจ้งทาง E-mailที่ได้รับการยืนยัน หลังจากชำระค่าสมัครแล้ว สามารถแสดงทางโทรศัพท์มือถือได้

   มอบให้ผู้อื่นมารับแทน : โดยให้แสดงสำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร และหลักฐานที่แจ้งทาง E-mail ที่ได้รับการยืนยัน หลังจากชำระค่าสมัครแล้ว โดยแสดงทางโทรศัพท์มือถือได้

   ทั้งนี้ หากไม่มารับตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่สามารถรับย้อนหลังได้ทุกกรณี

กติกาการแข่งขัน

   1. ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลการสมัครภายหลังยืนยันข้อมูลแล้ว ดังนั้น กรุณาตรวจสอบ ข้อมูลการสมัครอย่างเป็นอย่างดี

   2. ห้ามผู้อื่นที่ไม่ได้สมัครลงแข่งขันวิ่งแทนผู้ที่สมัครด้วยชื่อของตนเอง

   3. นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน

   4. นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยทุกประเภท จะได้รับเหรียญที่ระลึกหลังเข้าเส้นชัย ซึ่งสามารถรับได้ในวันงานเท่านั้น และไม่สามารถขอรับภายหลังจากจบกิจกรรมได้

   5. กิจกรรมนี้ใช้ Timing Chip ในการจับระยะวิ่งของนักวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะ 21 กิโลเมตร และมินิมาราธอน ระยะ 10.5 กิโลเมตร สำหรับนักวิ่งระยะ 4 กิโลเมตร จะต้องวิ่งผ่านจุด Checkpoint ให้ครบ เพื่อรับสัญลักษณ์ในการวิ่งผ่านจุด หากสัญลักษณ์ Checkpoint ไม่ครบ จะไม่สามารถรับเหรียญที่ระลึกได้

   6. นักวิ่งที่วิ่งออกนอกเส้นทางที่ผู้จัดกำหนด หรือวิ่งไม่ครบตามระยะ ถือว่าถูก ตัดสิทธิ์ (Disqualify) ไม่มีสิทธิ์รับเหรียญที่ระลึกทุกกรณี

   7. นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ เพื่อรับรางวัล ภายในเวลา 30 นาที หรือหลังจากที่มีการประกาศ

   8. ประท้วงได้ภายใน 30 นาที หลังเข้าเส้นชัยโดยผู้เข้าแข่งขันเท่านั้นและผู้ประท้วงต้องวางเงินประกัน500 บาท หากการประท้วงไม่ได้ผล จะไม่คืนเงินประกันให้

   9. คำตัดสินของคณะกรรมการผู้จัดงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

การบริการ

   1. มีจุดบริการน้ำดื่ม เกลือแร่ ตามเส้นทางการแข่งขัน พร้อมทั้งมีเครื่องดื่มและอาหารบริการหลังเข้าเส้นชัย

   2. บริการรับฝากของ ณ อาคารเวชปฏิบัติครอบครัว เวลา 04.30 น. และรับคืนภายในเวลา 09.00 น.

   3. ที่พักนักวิ่ง ในอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)อยู่ใกล้กับจุดปล่อยตัวสำหรับท่านที่พักในบริเวณโรงพยาบาล โปรดเตรียมเครื่องนอนมาเอง

   4. สถานที่จอดรถณ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) ถนนด้านข้างโรงพยาบาลหาดใหญ่ และถนนตลอดแนวด้านหน้า และด้านข้าง สนามกีฬาจิระนคร

   5. อาหารและเครื่องดื่ม 20 มี.ค.64 เวลา 17.00 - 19.00 น. บริการอาหารเย็นสำหรับนักวิ่ง21 มี.ค.64 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

   6. มีรถพยาบาลดูแลเหตุฉุกเฉินตลอดการแข่งขัน

   7. มีสินค้าราคายุติธรรมให้เลือกซื้อ

   8. บริการนวดแผนไทย

   9. ในวันที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา13.00 - 20.00 น.

   บริการตรวจสุขภาพตรวจสมรรถภาพ และคำนวณค่าดัชนีมวลกาย

คำแนะนำสำหรับการแข่งขัน/ร่วมกิจกรรม

   1. ผู้แข่งขันควรมีสุขภาพสมบูรณ์ และมีการฝึกซ้อมก่อนการแข่งขัน

   2. ผู้แข่งขันต้องปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน

   3. ผู้แข่งขันยินยอมให้คณะผู้จัดการแข่งขันบันทึกภาพ หรือวีดิทัศน์เหตุการณ์ต่างๆ ในเส้นทางวิ่ง และบริเวณจัดงาน เพื่อเผยแพร่ และถือว่าภาพเหล่านั้นเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดการแข่งขัน

   4. กรณีได้รับรางวัล ผู้เข้าแข่งขันต้องแสดงหลักฐานวัน เดือน ปีเกิดเพื่อพิสูจน์อายุตนเอง หากไม่มีหรือไม่ตรงกับกลุ่มอายุ ยินยอม ให้ผู้จัดการแข่งขันตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลโดย ไม่บิดเบือน

*** กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนการสมัคร ***

   หลังจากสมัครและชำระเงินแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้และไม่คืนค่าสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

After registration no refunds

  ใบสมัคร (Entry Form)

คำนำหน้าชื่อ(Title)**
ชื่อ(First Name)**
สกุล(Last Name)**

ชื่อบน BIB** ภาษาอังกฤษเท่านั้น ไม่เกิน 15 ตัวอักษร
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก(Passport)**
วัน/เดือน/ปี เกิด (Birth Date)**

อายุ(Age)**นับถึงปี พ.ศ.2564
E-mail (กรุณาใช้ email ที่ใช้งานได้จริง ระบบจะยืนยันผ่าน email นี้เท่านั้น)
โทรศัพท์มือถือ(Tel)**
ที่อยู่ในการจัดส่ง

  ประเภทการแข่งขัน (Types of Running races)
Half Marathon 21 km
Mini Marathon 10.5 km
Fun Run 4 km
ไซต์เสื้อ (T-shirt/vest)
เสื้อ Finisher (Finisher T-Shirt)
*** ชำระเงินภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วันลงทะเบียน

ชำระค่าสมัคร/ร่วมบริจาค

เลขที่บัญชี 936-1-15456-7
ชื่อบัญชี “โครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพและการกุศล โรงพยาบาลหาดใหญ่”
ธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลหาดใหญ่ ประเภทออมทรัพย์
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก(ID Card)**
เลือกธนาคาร(Bank)**
ไฟล์ภาพเท่านั้น(Upload image file)**
your image
จำนวนเงินที่โอน(Amount transferred)**
วันที่โอนเงิน(Transaction Date)**
เวลาที่ทำการโอน(Transaction Time)**
โทรศัพท์มือถือ ผู้โอน(Tel)**

 
ระบุรายละเอียด เช่น ชื่อสกุล,เลขประจำตัวประชาชน

ตรวจสอบสถานะลงทะเบียน

ID เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ-สกุล เพศ ประเภท Half Mini Fun รุ่นอายุ เสื้อวิ่ง เสื้อ Finisher วันที่สมัคร ยืนยัน จำนวนเงิน

ติดต่อ สอบถาม

คุณพิชญา โทร 089-4106943

คุณปริญญา โทร091-9790851

หรือ 0-7427-3100 ต่อ 2227, 2225 ในวัน และเวลาราชการ