ค้นหาเบอร์โทรหน่วยงานภายในโรงพยาบาลหาดใหญ่
ID หน่วยงาน เบอร์โทร ตึก/อาคาร ชั้น