หากคุณต้องการแสดงผลของวันที่ผ่านมา คลิ๊กที่นี้

 

แบบรายงานความพร้อมศูนย์ประสานระบบส่งต่อเครือข่ายบริการที่ 12 ประจำวันที่ 18-11-2017

No.
โรงพยาบาล
เวลา
แพทย์
เด็ก
ผู้ใหญ่
Incubator
เตียง
ผู้รายงาน
1
ยะลา
13.38
ครบ
เต็ม
10
เต็ม
micu 6 picu เต็ม icu 6(Sx3,med 3)icut เต็ม
ฮูดา RN