หากคุณต้องการแสดงผลของวันที่ผ่านมา คลิ๊กที่นี้

 

แบบรายงานความพร้อมศูนย์ประสานระบบส่งต่อเครือข่ายบริการที่ 12 ประจำวันที่ 23-04-2018

No.
โรงพยาบาล
เวลา
แพทย์
เด็ก
ผู้ใหญ่
Incubator
เตียง
ผู้รายงาน
1
สตูล
14:56
ศัลยกรรมประสาท
เด็กโต2, เด็กเล็ก 2
villa 4,Birds 1
2
1
โสภาวดี
2
สงขลา
15:06
ครบ
เด็กเล็ก 1 ,เด็กโต 3
15
ว่าง2
ICU ว่าง 2 NICU ว่าง 2 PICU ว่าง 2
ญารินดา
3
ปัตตานี
15:15
Surgเด็กไม่อยู่
เด็กเล็ก 2 เด็กโต 3
14
4
เด็ก3 ผู้ใหญ่5
เรณู
4
หาดใหญ่
15:27
ครบ
0
15
เต็ม pipeline เต็ม
ICUM เต็ม ,PICU เต็ม ICUsx เต็ม,MICU เต็ม NICU เต็ม,ICUN เต็ม,CCU เต็ม
หทัยรัตน์
5
ยะลา
15:43
ครบทุกแผนก
เต็ม
15
เต็ม
ICU ว่าง Sx 1, PICU ว่าง1 , MICU เต็ม , ICUT ว่าง 2
มาหามะยากี
6
นราธิวาสราชนครินทร์
15:50
ครบทุกแผนก
เด็กเล็ก 3, เด็กโต 1
5
3
ICU,CCU, เต็ม
เรณุกา มะแซะ