ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูล ปีงบประมาณ 2562

 

เดือน ดาวน์โหลด
ตุุลาคม  pdf download 2
พฤศจิกายน  pdf download 2
ธันวาคม  
มกราคม  
กุมภาพันธ์  
มีนาคม  
เมษายน  
พฤษภาคม  
มิถุนายน  
กรกฏาคม  
สิงหาคม