เว็บ รพ.
 
Counter
Open Page : 020668
Today : 000013
Total : 005371
Start 20-05-2015
Untitled Document
ข่าวประกวดราคา

ข่าวสอบราคา

ประกาศร่าง TOR
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้ [วันที่ลงประกาศ : 14ธันวาคม 2560]
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณ [วันที่ลงประกาศ : 29 พฤศจิกายน 2560]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอา [วันที่ลงประกาศ : 29พ.ย.2560]
ร่างประกวดราคาซื้อตู้สาข [วันที่ลงประกาศ : 24พ.ย.60]
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณ [วันที่ลงประกาศ : 17 พ.ย. 60]
ข่าวการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวราคากลาง/ประกวดราคา/E-Auction 

ประกาศขายทอดตลาด
ขายทอดตลาดวัสดุหนังสือ [วันที่ลงประกาศ : 10/11/2017]

ประกวดราคา Electronic Bidding (E-Bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ คัน [วันที่ลงประกาศ : 14/12/2017]

ประกวดราคา Electronic Market (E-Market)
ประกวดราคา Electronic Market (E-Market)

เฉพาะเจาะจง

คัดเลือก