เว็บ รพ.
 
Counter
Open Page : 017331
Today : 000004
Total : 004451
Start 20-05-2015
Untitled Document
ข่าวประกวดราคา

ข่าวสอบราคา

ประกาศร่าง TOR
ข่าวการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวราคากลาง/ประกวดราคา/E-Auction 

ประกาศขายทอดตลาด
ขายเศษอาหารที่เหลือจากผู้ป่วย [วันที่ลงประกาศ : 21/03/2017]

ประกวดราคา Electronic Bidding (E-Bidding)

ประกวดราคา Electronic Market (E-Market)
ประกวดราคา Electronic Market (E-Market)