เว็บ รพ.
 
Counter
Open Page : 019089
Today : 000006
Total : 004925
Start 20-05-2015
Untitled Document
ข่าวประกวดราคา

ข่าวสอบราคา

ประกาศร่าง TOR
ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอน [วันที่ลงประกาศ : 16/08/2560]
ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอน [วันที่ลงประกาศ : 16/8/2560]
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [วันที่ลงประกาศ : 15082560]
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ [วันที่ลงประกาศ : 12/07/2560]
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยา [วันที่ลงประกาศ : 23 มิ.ย. 60]
ข่าวการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวราคากลาง/ประกวดราคา/E-Auction 

ประกาศขายทอดตลาด
ขายเศษอาหารที่เหลือจากผู้ป่วย [วันที่ลงประกาศ : 21/03/2017]

ประกวดราคา Electronic Bidding (E-Bidding)

ประกวดราคา Electronic Market (E-Market)
ประกวดราคา Electronic Market (E-Market)