Untitled Document

Count Start 20/11/2013
cool hit counter
12 Region Medical Jaurnal   

 

 

ประกาศรับสมัครพนักงานโรงพยาบาลหาดใหญ่

ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครเจ้าพนักงานพัสดุ 4 อัตรา วันที่ลงประกาศ[2014-10-27]
รับสมัครพนักงานราชการ วันที่ลงประกาศ[2014-10-21]
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วันที่ลงประกาศ[2014-10-21]

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล Trauma conference
- DMAT Hadyai
- EMS Present
- new Initial management in trauma
- Pre hospital and emergency room management of head injury
- Pre-hospital and ER management of Difficult Airway in
- Pre-hospital Management
- Standard Trauma Center_2
- Trauma Center Development

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล P4P ของกลุ่มงานพยาบาล

เนื่องจากข้อมูล P4P ที่ส่งไปให้ก่อนหน้านี้ยังมีบางส่วนที่ท่านไม่เข้าใจเกี่ยวกับนิยามในหัวข้อ
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เลยส่งข้อมูลนิยามใหม่มาให้ ซึ่งข้อมูลที่แนบมาให้จะแยกเป็นหน่วยงาน ท่านสามารถเข้าไปโหลดในส่วนของหน่วยงานของท่านได้เลย

- นิยาม P4P ER
- นิยาม P4P IC
- นิยาม P4P IPD
- นิยาม P4P LR
- นิยาม P4P OPD
- นิยาม P4P OR
- นิยาม P4P วิสัญญี
- นิยาม P4P คลินิกนมแม่
- นิยาม P4P ไตเทียม
- นิยาม P4P ให้คำปรึกษา


ประชาสัมพันธ์ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
ข้อมูลอัฟเดทประกันสังคม


ข้อมูลประกันสังคม

16-31 เดือนตุลาคม 2557
1-15 เดือนตุลาคม 2557
16-30 เดือนกันยายน 2557
1-15 เดือนกันยายน 2557
16-31 เดือนสิงหาคม 2557
1-15 เดือนสิงหาคม 2557โปรแกรมผู้ป่วยนอกประกันสังคมเวอร์ชั่น1.4 (Update20/02/2557)


ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลหาดใหญ่
ประชาสัมพันธ์คลินิกนอกเวลา


ประชาสัมพันธ์คอร์สฟื้นฟูสุขภาพ กลุ่มงานแพทย์แผนไทยตัวอย่างหนังสือราชการ
ประชาสัมพันธ์เรื่อง คำแนะนำการส่งผลงานวารสารวิชาการเขต 12
 


Download เอกสารกลุ่มงาน HA

1/10/53

1. ตัวอย่างหัวข้อการเขียนโครงการ  HPHA 

1/06/53
1.การประเมินตามมาตรฐาน HA ในระดับภาพรวมของแต่ละบท
2.Gap Analysis
3.Overall Scoring Enquiry Guide
4.SPA & Self Enquiry Part I
5.SPA Part II (Developing)

22/03/56

1.concurrent Trigger Tool.พ.วัชรพล
2.แบบสำรวจศักยภาพการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทุกระดับ

22/05/56
1.การส่งกลับ พรช.

05/11/56
1.ระเบียบการพิจารณางานวิจัยในคน

 

Download เอกสารศูนย์ประสานการส่งต่อ
19/08/2556
1. ผังการส่งต่อ trauma เครือข่ายบริการที่ ๑๒ ตอนบน (แก้ไข).
2. สรุปรายงานการประชุม 18 มิ.ย. 56
3. สรุปรายงานการประชุม 13 ส.ค. 56

27/09/2556
1. safe kids safe transport อ.อุเทนประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ร่วมในระดับเขต ในเขตบริการสุขภาพที่ 12 แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณโดยวิธีประกวดราคา จำนวน 31 รายการ เลขที่ 1/2558 [ ลงประกาศ: 07/10/2014 ]
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์"ยา"ใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพที่ 12 จำนวน26 รายการ เลขที่ 2/2557 [ ลงประกาศ: 21/07/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดสายตาและวัดความโค้งกระจกอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด [ ลงประกาศ: 19/05/2014 ]
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 12 จำนวน 16 รายการ [ ลงประกาศ: 18/11/2013 ]
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 12 [ ลงประกาศ: 30/07/2013 ]ประกาศร่าง TOR

ประกาศร่าง TOR

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด ... [27 ต.ค. 57]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถพยาบาล (รถตู้) ... [17 ต.ค.57]
ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจกด... [20 ตุลาคม 2557]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด... [17 ก.ค. 57]


ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศยกเลิก/ประกวดราคา/สอบราคา

ราคากลาง/ประกวดราคา/E-Auction

ข่าวราคากลาง/ประกวดราคา/E-Auction

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องนับเม็ดยา อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง [ ลงประกาศ: 27/10/2014 ]
ปรัะกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด [ ลงประกาศ: 25/10/2014 ]
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกชนิดความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 21/10/2014 ]
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องนุ่งห่มหรือแต่งกาย (ผ้าสำเร็จรูป) จำนวน 13 รายการ [ ลงประกาศ: 21/10/2014 ]
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์แพทย์ชุมชน 3 ตำบล โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำนวน 1 งาน [ ลงประกาศ: 21/10/2014 ]สอบราคา

สอบราคา

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องนับเม็ดยา อัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 27/10/2014 ]
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง [ ลงประกาศ: 21/10/2014 ]
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องนุ่งห่มหรือแต่งกาย (ผ้าสำเร็จรูป) จำนวน 13 รายการ [ ลงประกาศ: 21/10/2014 ]
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์แพทย์ชุมชน 3 ตำบล โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำนวน 1 งาน [ ลงประกาศ: 21/10/2014 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองอู่ตะเภา (เครือข่ายโรงพยาบาล) จำนวน ๑ งาน [ ลงประกาศ: 20/10/2014 ]ข่าวการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถพยาบาล (รถตู้) [ ลงประกาศ: 27/10/2014 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่่องดมยาสลบ (Anesthetic machine) [ ลงประกาศ: 27/10/2014 ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องดมยาสลบ (Anesthetic machine) [ ลงประกาศ: 15/09/2014 ]
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด [ ลงประกาศ: 31/08/2014 ]
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกและเด็กโต [ ลงประกาศ: 31/08/2014 ]

 

 

Hatyai Hospital 182 Rattakarn Road Hatyai Songkla Tel. 0-7427-3100. Fax. 0-7424-6600