Untitled Document

Count Start 20/11/2013
cool hit counter
12 Region Medical Jaurnal   

 

 

ประกาศรับสมัครพนักงานโรงพยาบาลหาดใหญ่

- รับสมัครพนักงานราชการ
- รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
- รับสมัครพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
- รับสมัครแพทย์แผนจีน
- รับสมัครบุคคลในตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
- รับสมัครคัดเลือกข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รอผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
- รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล Trauma conference
- DMAT Hadyai
- EMS Present
- new Initial management in trauma
- Pre hospital and emergency room management of head injury
- Pre-hospital and ER management of Difficult Airway in
- Pre-hospital Management
- Standard Trauma Center_2
- Trauma Center Development

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล P4P ของกลุ่มงานพยาบาล

เนื่องจากข้อมูล P4P ที่ส่งไปให้ก่อนหน้านี้ยังมีบางส่วนที่ท่านไม่เข้าใจเกี่ยวกับนิยามในหัวข้อ
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เลยส่งข้อมูลนิยามใหม่มาให้ ซึ่งข้อมูลที่แนบมาให้จะแยกเป็นหน่วยงาน ท่านสามารถเข้าไปโหลดในส่วนของหน่วยงานของท่านได้เลย

- นิยาม P4P ER
- นิยาม P4P IC
- นิยาม P4P IPD
- นิยาม P4P LR
- นิยาม P4P OPD
- นิยาม P4P OR
- นิยาม P4P วิสัญญี
- นิยาม P4P คลินิกนมแม่
- นิยาม P4P ไตเทียม
- นิยาม P4P ให้คำปรึกษา


ประชาสัมพันธ์ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
ข้อมูลอัฟเดทประกันสังคม


16-31 เดือนตุลาคม 2557
1-15 เดือนตุลาคม 2557
16-30 เดือนกันยายน 2557
1-15 เดือนกันยายน 2557
16-31 เดือนสิงหาคม 2557
1-15 เดือนสิงหาคม 2557โปรแกรมผู้ป่วยนอกประกันสังคมเวอร์ชั่น1.4 (Update20/02/2557)


ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลหาดใหญ่
ประชาสัมพันธ์คลินิกนอกเวลา


ประชาสัมพันธ์คอร์สฟื้นฟูสุขภาพ กลุ่มงานแพทย์แผนไทยตัวอย่างหนังสือราชการ
ประชาสัมพันธ์เรื่อง คำแนะนำการส่งผลงานวารสารวิชาการเขต 12
 


Download เอกสารกลุ่มงาน HA

1/10/53

1. ตัวอย่างหัวข้อการเขียนโครงการ  HPHA 

1/06/53
1.การประเมินตามมาตรฐาน HA ในระดับภาพรวมของแต่ละบท
2.Gap Analysis
3.Overall Scoring Enquiry Guide
4.SPA & Self Enquiry Part I
5.SPA Part II (Developing)

22/03/56

1.concurrent Trigger Tool.พ.วัชรพล
2.แบบสำรวจศักยภาพการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทุกระดับ

22/05/56
1.การส่งกลับ พรช.

05/11/56
1.ระเบียบการพิจารณางานวิจัยในคน

 

Download เอกสารศูนย์ประสานการส่งต่อ
19/08/2556
1. ผังการส่งต่อ trauma เครือข่ายบริการที่ ๑๒ ตอนบน (แก้ไข).
2. สรุปรายงานการประชุม 18 มิ.ย. 56
3. สรุปรายงานการประชุม 13 ส.ค. 56

27/09/2556
1. safe kids safe transport อ.อุเทนประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ร่วมในระดับเขต ในเขตบริการสุขภาพที่ 12 แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณโดยวิธีประกวดราคา จำนวน 31 รายการ เลขที่ 1/2558 [ ลงประกาศ: 07/10/2014 ]
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์"ยา"ใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพที่ 12 จำนวน26 รายการ เลขที่ 2/2557 [ ลงประกาศ: 21/07/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดสายตาและวัดความโค้งกระจกอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด [ ลงประกาศ: 19/05/2014 ]
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 12 จำนวน 16 รายการ [ ลงประกาศ: 18/11/2013 ]
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 12 [ ลงประกาศ: 30/07/2013 ]ประกาศร่าง TOR

ประกาศร่าง TOR

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถพยาบาล (รถตู้) ... [15 ต.ค.57]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด... [17 ก.ค. 57]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจสำหรับทาร... [16 ก.ค. 57]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องดมยาสลบ (Anesthetic ... [09 กรกฎาคม 2557]


ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศยกเลิก/ประกวดราคา/สอบราคา

ราคากลาง/ประกวดราคา/E-Auction

ข่าวราคากลาง/ประกวดราคา/E-Auction

ประกาศสอบราคาซื้ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รถขัดพื้น [ ลงประกาศ: 16/10/2014 ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถพยาบาล (รถตู้) [ ลงประกาศ: 15/10/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง [ ลงประกาศ: 15/10/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจสมรรรถภาพการมองเห็น [ ลงประกาศ: 08/10/2014 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๕๐๐ ตัว [ ลงประกาศ: 03/10/2014 ]สอบราคา

สอบราคา

ประกาศสอบราคาซื้ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รถขัดพื้น [ ลงประกาศ: 16/10/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง [ ลงประกาศ: 15/10/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจสมรรรถภาพการมองเห็น [ ลงประกาศ: 08/10/2014 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๕๐๐ ตัว [ ลงประกาศ: 03/10/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง (ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย) [ ลงประกาศ: 01/10/2014 ]ข่าวการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องดมยาสลบ (Anesthetic machine) [ ลงประกาศ: 15/09/2014 ]
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด [ ลงประกาศ: 31/08/2014 ]
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกและเด็กโต [ ลงประกาศ: 31/08/2014 ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกรอกระดูกและเครื่องมือผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง (Endoscopic Spine) [ ลงประกาศ: 26/07/2014 ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงใช้ในศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน ๑ ชุด [ ลงประกาศ: 17/07/2014 ]

 

 

Hatyai Hospital 182 Rattakarn Road Hatyai Songkla Tel. 0-7427-3100. Fax. 0-7424-6600